TPHCM: Vn trc tip gii quyt nhiu th tc hnh chnh cp bch

Nhng th tc hnh chnh cp bch s c gii quyt trong thi gian cch ly x hi.  nh: Minh Qun
Nhng th tc hnh chnh cp bch s c gii quyt trong thi gian cch ly x hi. nh: Minh Qun
Nhng th tc hnh chnh cp bch s c gii quyt trong thi gian cch ly x hi. nh: Minh Qun
Ln top