Di tch, bo vt quc gia Hu b xm hi: Khng l c mi "SOS"?

Nhiu du khch tic nui khi cc di tch, cc bo vt quc gia b vit, v by m khng th phc hi. (nh chp ngy 5.2.2020). nh: PV
Nhiu du khch tic nui khi cc di tch, cc bo vt quc gia b vit, v by m khng th phc hi. (nh chp ngy 5.2.2020). nh: PV
Nhiu du khch tic nui khi cc di tch, cc bo vt quc gia b vit, v by m khng th phc hi. (nh chp ngy 5.2.2020). nh: PV

BN C TH QUAN TM

Ln top