Hng dn c th vic cch ly hnh khch trn cc chuyn bay c COVID-19

Hnh khch trn cc chuyn bay c bnh nhn COVID-19 phi c theo di sc khe. nh minh ha: Tun Dng
Hnh khch trn cc chuyn bay c bnh nhn COVID-19 phi c theo di sc khe. nh minh ha: Tun Dng
Hnh khch trn cc chuyn bay c bnh nhn COVID-19 phi c theo di sc khe. nh minh ha: Tun Dng

BN C TH QUAN TM

Ln top