Ngi dn n bnh vin Bch Mai trong vng 14 ngy qua phi t cch ly

Cng Bnh vin Bch Mai (H Ni) - nh: Trn Tun.
Cng Bnh vin Bch Mai (H Ni) - nh: Trn Tun.
Cng Bnh vin Bch Mai (H Ni) - nh: Trn Tun.

BN C TH QUAN TM

Ln top