Thiu h thy li chng hn ti k Lk: Hn hn khc lit, c triu hcta t thiu nc

Tnh trng kh hn khc lit ti huyn Ea Sp, tnh k Lk. nh: H.L
Tnh trng kh hn khc lit ti huyn Ea Sp, tnh k Lk. nh: H.L
Tnh trng kh hn khc lit ti huyn Ea Sp, tnh k Lk. nh: H.L

BN C TH QUAN TM

Ln top