3 bnh nhn COVID-19 rt nng kt thc liu trnh lc mu

Th trng B Y t v cc chuyn gia hi chn iu tr bnh nhn COVID-19. nh: Tun Dng
Th trng B Y t v cc chuyn gia hi chn iu tr bnh nhn COVID-19. nh: Tun Dng
Th trng B Y t v cc chuyn gia hi chn iu tr bnh nhn COVID-19. nh: Tun Dng

BN C TH QUAN TM

Ln top