BV T Hu: Nhiu y, bc s k n tnh nguyn n ni tuyn u chng dch

TS.BS Nguyn Thanh Xun - Ph Gim c Bnh vin Trung ng Hu n chc mng n du khch ht thi hn cch li tr v nc.
TS.BS Nguyn Thanh Xun - Ph Gim c Bnh vin Trung ng Hu n chc mng n du khch ht thi hn cch li tr v nc.
TS.BS Nguyn Thanh Xun - Ph Gim c Bnh vin Trung ng Hu n chc mng n du khch ht thi hn cch li tr v nc.

BN C TH QUAN TM

Ln top